ÖVRIGA PRODUKTER

Bra kvalitetsprodukter för hela trädgården

BRA OCH POPULÄRA PRODUKTER FÖR TRÄDGÅRDEN

Här har vi samlat ett urval av produkter med olika funktioner i trädgården. Allt från vår populära maskkompost till klassisk trädgårdskalk.

NYHET!

Biokol

innehåll: 8 liter

Genom att blanda biokol i jorden skapas en rik jord med god näringshållning för frodigare växter. Gynnar även mikrolivet i jorden. Biokolet binder grundämnet kol långsiktigt i marken.

Art. nr 13205

NYHET!

Hekla® Pimpsten 2-8 mm

innehåll: 4 liter

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 11105

NYHET!

Lergranulat 2-6 mm

innehåll: 4 liter

Tack vare lerkolloidernas möjlighet till jonbyte kan tillförda katjoner (positiva joner) bindas till ytorna. Detta minskar risken för urlakning samt rotbränning vid för höga näringsnivåer. Därmed kan den totala näringsnivån ökas något, som i sin tur gör det lättare att få kompakta plantor.

Lerans möjlighet att adsorbera näringsämnen skapar en rotstyrd långtidsverkan. Till skillnad från andra vanliga långtidsverkande gödselmedel, där värme och fuktighet styr avgivningen, är det rötterna själv som går in i leran och hämtar den mängd näring den vill ha, så länge det finns tillgängligt. En viktig egenskap är dess katjonbytande förmåga (CEC), men vår lera har även en viss anjon kapacitet (AEC) vilket är mycket ovanligt. Analyser visar att vi har en av världens renaste leror som är mycket välanpassad för användning inom hortikulturen.

Art. nr 11106

NYHET!

Hekla® Pimpsten 2-8 mm

innehåll: 18 liter

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 12119 (18 lit) halvpall

NYHET!

Maskkompost

innehåll: 10 liter

Maskkompost (biomull) är organiskt material som producerats av maskar och andra mikroorganismer under en mesofilisk process. Det bearbetade jordskiktets temperatur ligger mellan 10°C och 32°C. Med andra ord är maskkompost gödsel som komposterats av maskar och innehåller organiskt material. Slutprodukten är ett helt stabilt organiskt gödningsmedel med ett högt innehåll av humus.

Art. nr 13212 10l pall, 160 st per pall

Art. nr 13213 10l halvpall, 80 st per pall

Trädgårds Kalk

innehåll: 25 kg

Kalk är för att bibehålla ph-balanserna i din trädgård samt gynnar tillväxten av gräset.

Art. nr 15200

Kornad Kalk

innehåll: 20 kg

Kornad kalk är för att bibehålla ph balanserna i din trädgård samt lättare att sprida jämnt fördelat med maskin. Gynnar tillväxten av gräset.

Art. nr 15201

Gångbark Natur

innehåll: 50 liter

Används som täckmaterial till gångar i t.ex. mer naturliga miljöer. Fraktion 20-100 mm.

Art. nr 16508

Pinjebark

innehåll: 8, 18 eller 50 liter

Används som täckning. Pinjebark är dekorativt så väl inomhus som i utomhusplanteringar. Fraktion 20-40 mm eller 7-15 mm.

Art. nr 16505 20-40 mm 50 lit

Art. nr 165050 20-40 mm 18 lit

Art. nr 16506     7-15 mm 50 lit

Art. nr 1650600 7-15 mm halvpall

Art. nr 165060  7-15 mm 8 lit

Art. nr 16506-1 50-100mm 50 lit

Kakaoflakes

innehåll: 50 liter

Utmärkt för täckning av rabatter. Är både dekorativ samt nyttig för växten. Ger näringstillskott vid täck- ning. Kan läggas ut även på nyplanterade växter direkt från start.

Art. nr 16507

Sandlådesand

innehåll: 14 kg

Sand som är specialgjord för sandlådor. Storleken på sanden är 0-4 mm.

Art. nr 16701

Pall / odlingskrage

storlek: 60x80 cm

Pall/odlingskrage tillverkad av robust 20 mm furubräda sammanfogad med galvaniserade stålbeslag. Naturfärgad eller svartbetsad i miljövänlig lasyr. Storlek: 60x80 cm, höjd 20 cm.

Art. nr. 70115 svart

Art. nr. 70117 naturell

Pall / odlingskrage

storlek: 80x120 cm

Pall/odlingskrage tillverkad av robust 20 mm furubräda sammanfogad med galvaniserade

stålbeslag. Naturfärgad eller svartbetsad i miljövänlig lasyr. Storlek: 80x120 cm, höjd 20 cm.

Art. nr. 70114 svart

Art. nr. 70116 naturell

Snigelfälla

Ta av locket och ställ ut snigelfällan på gräsmattan. Fyll på med lite öl och sätt på locket igen. Sniglarna lockas att krypa ner av öldoften och kan sedan inte ta sig ut igen eftersom kanten på hålen stoppar dem. Enkel konstruktion som ger lång hållbarhet • Lätt att hantera och placera ut i trädgården • Lätt att tömma • När sniglarna har lockats in i fällan kan de inte ta sig ut • Inga skador på växtligheten av kemiska ämnen • Överdelen skyddar snigelfällan mot regn, löv och annat skräp. Inga slemspår i trädgården • Låg kostnad för fyllning med öl.

Tryckspruta

storlek: 5 liter

Trycksprutan har ett ergonomiskt pumphandtag med 35cm lans och flatstrålsmunstycke samt en stor öppning för enkel påfyllning. Trycksprutan är anpassad för milda kemikalier. Munstycket har en justerbar stråle för olika ändamål vilket ger bästa effekt och lönsamhet. Sprutan har en halvgenomskinlig 5 liters tank med tydlig gradering samt justerbar bärrem och 3 bar säkerhetsventil.

Art. nr. 70112

Kantstål cortenplåt obehandlad

Kantstål / kantjärn / rabattkant / metallkantstöd (kärt barn har många namn) används för att få en rak fin rabattkant eller en egen design i trädgården genom att böja och forma kantstålet runt rabatten. Mått 1190 x 190 x 2 mm.

119x19 cm. Art. nr. 70120

Markstål corten

Nu kommer vi med en trevlig nyhet – en liggande trädgårdsavgränsare tillverkad av trögrostande cortenstål, som får en fin rostpatina efter ett tag. Förutom våra storsäljande kantstål kan vi nu erbjuda ytterligare ett bra alternativ till marksten eller kantsten – vi kallar det Markstål.

Markstålet är tänkt att användas som avgränsare runt gräsmattan och mot t.ex. husgrunden, häcken eller grusgången. Perfekt för robotgräsklippare.

119x14 cm. Art. nr. 70121

Markstål böj

En liggande trädgårdsavgränsare tillverkad av trögrostande cortenstål, som får en fin rostpatina efter ett tag. Förutom våra storsäljande kantstål kan vi nu erbjuda ytterligare ett bra alternativ till marksten eller kantsten - markstål.

Markstålet är tänkt att användas som avgränsare runt gräsmattan och mot t.ex. husgrunden, häcken eller grusgången. Perfekt för robotgräsklippare.

30° böj. Art. nr. 70126

45° böj. Art. nr. 70127

90° böj. Art. nr. 70128

 

Trädring obehandlad corten

Våra trädringar ger en tydlig avgränsning runt träd och buskar och förbättrar trädgårdens helhetsintryck avsevärt.

600 mm. Art. nr. 70123

800 mm. Art. nr. 70124

1200 mm. Art. nr. 70125

Fagerhults Torv

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultstorv.se

www.fagerhultstorv.se