Gödsel

Gräsfrö

Stall & Gårdar

Värme & Energi

Torv

För Krukväxter

Täckmaterial

Trädgårdsjord

Lecakulor

Storsäck, Storbal & Lösvolym

Vår kvalitetsstämpel

Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalité och resultat hos våra slutanvändare. Alla produkter inom yrkessortimentet är märkta med vårt kvalitetsmärke. Råvaror som används inom yrkessortimentet innehåller högsta kvalitet. Från vår mosse väljs speciella skiften ut med specifika egenskaper som passar olika jordsorter, som tex Rosjord, Blomjord, Rhodojord etc. Till vissa produkter för yrkesmässig odling, som tex Växthus och Plantskoleodling används olika fraktioner av blocktorv. Exempelvis Yrkesplantjord, Yrkesodlarjord och Urnjord med flera. Gödsel som används till yrkessortimentet är mer finmald och innehåller ett bredare spektra vad gäller makro och mikronäringsämnen.

KRAV-certifierade produkter

Plantjord KRAV 50 L

Plantjorden kan med fördel användas till plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex., grönsakslandet, mullfattiga jordar. Plantjord KRAV följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk jord får innehålla. Jorden innehåller en bra struktur med tillsatt sand samt naturgödsel i form av allgödsel och benmjöl.

Art. nr: 10501

Yrkesplantjord KRAV 50 L

Tillsammans mot cancer

Fagerhults torv skänker 2:- per såld säck till cancerforskningen för kampen att besegra cancer! I samarbete med våra kunder.

Plantjorden kan med fördel användas till plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex., grönsakslandet, mullfattiga jordar. Ekologisk Yrkesplantjord följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk jord får innehålla. Jorden innehåller en bra struktur med tillsatt sand samt naturgödsel i form av allgödsel och benmjöl.

Art. nr: 11511

Grönsak/Planteringssäck KRAV 50L

Grönsaks/planteringssäck har flera användningsområden. T.ex plantera direkt i säck (se hål på framsida) tex. Tomat, Gurka, Melon mm. Regel att tänka på vid plantering är att endast halva jordklumpen skall vara under jord för att undvika svampangrepp vid stambasen.
Fylla upp med i pallkragar och sedan plantera eller så direkt. OBS 4 säckar räcker till en pallkrage. Använda i större kärl för plantering av tex. paprika, gurka och potatis. Grönsak/Planteringssäck följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk jord får innehålla.

Art. nr: 11513

Urnjord KRAV 50 L

Urnjorden följer KRAV´s kritierier för vad en ekologisk jord får innehålla. Sammansättningen är framtagen för att skapa de bästa växtbetingelserna utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Jorden innehåller olika fraktioner av torv vilket ger ett bra skelett åt jorden på kort sikt. Vi har även tillsatt komposterad barkmull som bibehåller strukturen på långsikt. Stenmjöl är tillsatt för att dels tillföra mineraler till växten men även ge dränering och tyngd. Sammansättningen innehåller lera med kisel för att dels öka den näringshållande förmågan i jorden men även stärka absorptionsförmågan. Kisel stärker växtcellernas cellväggar. Jorden är grundgödslad och kalkad med vår långtidverkande Ekologiska gödsel som gynnar tillväxt och blomning. Eko-gödseln är KRAV-certifierad. Urnjorden innehåller även extra järn för järnkrävande växter som tex. Surfinia, Femtunga, Mårbacka, pelargoner och Marguriter mm.

Art. nr: 115040

Såjord KRAV 18 L

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10 % sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.
Såjorden är utmärkt att använda till kaktusar och succulenter och följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk jord får innehålla.

Art. nr: 11211

Allgödsel KRAV 15 L

Allgödsel följer KRAV´s bestämmelser för vad ekologisk gödsel får innehålla: hönsgödsel , benmjöl, blodmjöl och kaliumsulfat. Sammansättningen är utformad för att tillgodose/tillfredsställa de flesta växters behov samt främja en stabil tillväxt och blomning utan att ”stressa” växten. Eko Allgödsel är i pelleterad form vilket underlättar både spridning med maskiner och spridning för hand. Denna gödning är långtidsverkande vilket inte innebär att den räcker hela växtsäsongen, men ca 1,5-2 månader efter gödsling. Spridning rekommenderas 2-3 ggr/säsong beroende på växtslag och näringsbehov. Eko Allgödsel kan användas hela växtsäsongen.

Art. nr: 13150

Allgödsel KRAV 1,1 L

Allgödsel följer KRAV´s bestämmelser för vad ekologisk gödsel får innehålla: hönsgödsel , benmjöl, blodmjöl och kaliumsulfat. Sammansättningen är utformad för att tillgodose/tillfredsställa de flesta växters behov samt främja en stabil tillväxt och blomning utan att ”stressa” växten. Eko Allgödsel är i pelleterad form vilket underlättar både spridning med maskiner och spridning för hand. Denna gödning är långtidsverkande vilket inte innebär att den räcker hela växtsäsongen, men ca 1,5-2 månader efter gödsling. Spridning rekommenderas 2-3 ggr/säsong beroende på växtslag och näringsbehov. Eko Allgödsel kan användas hela växtsäsongen.

Art. nr: 13100

Rhododendrongödsel KRAV 1,1 L

Rhododendrongödsel behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rhodojord, vilken är ordentligt uppgödslad. 3-5 veckor senare är det lämpligt att tillföra rhododendrongödsel första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rhododendronjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i april samt efter blomning och/eller vid behov. Gödsla inte med Eko-Rhododendrongödsel efter augusti. Räcker till ca 20-25 kvadrat. Rhododendrongödseln följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk gödsel får innehålla.

Art. nr: 13101

Rosgödsel KRAV 1,1 L

Rosgödsel behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rosjord, vilken är ordentligt uppgödslad. 3-5 veckor senare är det lämpligt att tillföra Rosgödsel första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rosjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i början-mitten av april, i maj-juni samt ev. halv dos i början av augusti för avmognad i tid. Förpackningen räcker till ca 20-25 kvadratmeter. Vid gödsling av perennaplanteringar gäller doseringen/kvm. Rosgödseln följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk gödsel får innehålla.

Art. nr: 13102

Benmjöl KRAV 1,1 L

Benmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet, bärbuskar, perenner, buskar och träd. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Vid sådd bör det grundgödslas med låg dos; 0,25 dl/kvm. Vid övergödsling av grönsakslandet är 0,5 dl/kvm lämpligt. Till bärbuskar, perenner och buskar är 0,5-1 dl/kvm att rekommendera. Träd bör få den högre dosen, 1 dl/kvm. Tänk på att benmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Förpackningen räcker till ca 10-25 kvadratmeter beroende på användningsområde. Benmjöl följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk gödsel får innehålla.

Art. nr: 13104

Blodmjöl KRAV 1,1 L

Blodmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet som grundgiva, 1dl/kvm, och därefter som små givor under odlingssäsongen med en dosering på 0,25-0,5 dl/kvm. Tidigt på säsongen kan blodmjöl även ges till bärbuskar, perenner, buskar och träd i mindre givor för att ge en tillväxtkick. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Tänk på att blodmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Blodmjöl kan även blandas ut i vatten och vattnas ut, vilket kan ge bättre spridning. Samma dosering gäller då/kvm. Förpackningen räcker till ca 10-25 kvadratmeter beroende på användningsområde.
Tips;Blodmjöl kan även användas för att skydda växtlighet från tex. Rådjur. Blanda blodmjöl i vatten och doppa en trasa i blandningen och häng upp vid den växtligheten du skall skydda. Blodmjöl följer KRAV´s kriterier för vad en ekologisk gödsel får innehålla.

Art. nr: 13103